Tolkekonsortiet består af 12 selvstændige tolke med eget CVR-nummer.

Vi tolker for alle myndigheder, herunder beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Endvidere har konsortiets medlemmer indgået kontrakt med Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) om løsning af tegnsprogstolkning på det sociale område og kontrakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om tolkning på uddannelsesområdet.

Ved bestilling af tolk kontakt venligst den tolk du ønsker at benytte som leverandør.


Tolkekonsortiet